Про нас | Спільне: журнал соціальної критики

Принциповий плюралізм в теоретичних і політичних підходах в рамках спільної прогресивної антикапіталістичної позиції. Фашистів, неолібералів і сталіністів серед нас нема і не буде,

Source: Про нас | Спільне: журнал соціальної критики

Progressive anticapitalist posturing does not preclude taking money from capitalists (most notably, NauKMA), and enjoying relative safety and prosperity and a wide spectrum of opportunities brought about by the regime they loathe so much.

2 thoughts on “Про нас | Спільне: журнал соціальної критики

  1. Hi! I’ve got an inside from friends. Therefore, one of the founder had to left “this group” (more at G.Orwell “Animal Farm” : Snowball vs. Napoleon) . Concerning finance (citing e-mail): “Щодо фінансування, наскільки мені відомо, видання щороку отримує невеликі гранти на поточну роботу від Фундації Рози Люксембург – німецького фонду від партії “Ді Лінке”. Про це фінансування написано відкрито на сайті і я думаю, що там усе прозоро – коли я ще там працювала, то займалася звітністю і всі німецькі фонди були дуже педантичні щодо цих питань.” No NaUKMA money then.
    Note, that there is a typical Ukrainian “solution” (home town vs. home uni)! C.Д.Д.?

Comments are closed.